PRAVILA natječaja «Start i Hyundai vode vas u Kalinjingrad na FIFA utakmicu Hrvatske”

Osvojite: 3 x 1 ulaznica za utakmicu Hrvatska – Nigerija u Kalinjingradu 16. svibnja; 3 x četverodnevno putovanje u Rusiju na prvu utakmicu Hrvatske nogometne reprezentacije s početkom 14. lipnja i povratkom 18. lipnja, a što uključuje i dva spavanja u Poljskoj te prijevoz

PRAVILA natječaja «Start i Hyundai vode vas u Kalinjingrad na FIFA utakmicu Hrvatske” Pixell
21. 5. 2017

Pravilima i uputama natječaja: «Start i Hyundai vode vas u Kalinjingrad na FIFA utakmicu Hrvatske” cilj je omogućiti osvajanje dobitaka po uvjetima iz ovog pravila  

PRAVILA NATJEČAJA «Start i Hyundai vode vas u Kalinjingrad na FIFA utakmicu Hrvatske”

(u daljnjem tekstu: Pravila)
Svrha ovih Pravila je osigurati jednakost i iste mogućnosti za osvajanje dobitaka nakon ispunjavanja uvjeta iz pravila.

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Voditelj zbirke osobnih podataka i Organizator  Natječaja «Start i Hyundai vode vas u Kalinjingrad na FIFA utakmicu Hrvatske” je Startnews d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NATJEČAJA

Natječaj traje od 22. svibnja 2018. u 10.00 h do 02. lipnja 2018. u 12.00 h. Imena tri dobitnika ulaznice za nogometnu utakmicu Hrvatska – Nigerija u ruskom Kalinjingradu te dvodnevnog smještaja u Poljskoj uz sudjelovanje u Hyundai/Start karavani biti će objavljen na internetskoj stranici Starta, www.startnews.hr najkasnije 02. lipnja 2018. do 20 sati.

ČLANAK 3: DOBICI KOJE OSIGURAVA ORGANIZATOR

Sudionicima Natječaja na temelju ovih Pravila, bit će uručeni sljedeći dobici:

• 3 x 1 ulaznica za utakmicu Hrvatska – Nigerija u Kalinjingradu 16. svibnja; 3 x četverodnevno putovanje u Rusiju na prvu utakmicu Hrvatske nogometne reprezentacije s početkom 14. lipnja i povratkom 18. lipnja, a što uključuje i dva spavanja u Poljskoj te prijevoz

Putno osiguranje nije uključeno u dobitni fond.

U slučaju Organizatorova otkazivanja puta, Organizator puta ponudit će zamjenski put u istoj vrijednosti. U slučaju spriječenosti dobitnika, dobitak se može prenijeti na drugu osobu i to u roku od 24 sata po preuzimanju dobitaka. Preuzimanjem dobitaka prestaju sve daljnje obveze Organizatora Natječaja prema dobitnicima.

ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja Natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju.

Pravo sudjelovanja u Natječaju nemaju:

• zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća)

• osobe koje su izravno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje pobjednika

• sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji. 

ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je u za to predviđenu aplikaciju na portalu www.startnews.hr uploadati što originalniju navijačku ili selfi fotografiju u slučaju natjecanja za jedno od tri individulana putovanja. Sudionik Natječaja slanjem fotografije potvrđuje da predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica ili drugih izvora.

Sadržaji koji su uvredljivi, neadekvatni, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja...) bit će isključeni iz Natječaja.

Sudionici koji sudjeluju na Natječaju imaju mogućnost prijaviti maksimalno jednu fotografiju, isključivo putem aplikacije tijekom trajanja Natječaja. Sudjelujući u Natječaju, Sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje pruže, pohrane i koriste u svrhu održavanja ovog Natječaja. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi

ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA

U sklopu Natječaja, od strane Organizatora, bit će odabrano tri dobitnika koji su poslali najorginalnije prijave. I to u prvoj kategoriji jedan, a u drugoj kategoriji njih troje.

Dobitnici mogu biti samo Sudionici koji su sudjelovali u Natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u prethodnim člancima

Imena Sudionika koji osvajaju nagrade, bit će objavljena na internetskoj stranici www.startnews.hr, najkasnije 02. lipnja 2018. do 22 sata.

ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja:

1. Ako poslane prijave nisu u skladu sa smjernicama Natječaja

2. Ako Sudionik pošalje fotografiju na koju nema pravo korištenja

3. Ako se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka

4. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti

5. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u Natječaju

6. Ako vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja dobitka, u roku 24 sata

7. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.- 7. neće biti posebno obavješteni o  diskvalifikaciji.

ČLANAK 8: PRAVO JAVNOSTI

Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovi osobni podaci i slika mogu objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u Natječaju svi Sudionici koji učitaju fotografije u aplikaciju na stranicama www.startnews.hr suglasni su da Organizator te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

Prihvaćanjem Pravila, Sudionik pristaje biti obavješten marketinškim porukama (uključujući e-mail, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku Natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude Starta i www.startnews.hr.

Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s liste primatelja e-mail poruka, pismenim zahtjevom na e-mail info@startnews.hr

Sudionici Natječaja pristaju da se promocija odvija i na društevnim mrežama, posebice onima Startnewsa d.o.o. te Hyundai Hrvatske i Hyundaia

ČLANAK 9: POREZI

Dobitnici ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s dobitkom dodijeljenom na ovom Natječaju.

ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Natječaju, a to su isključivo: ime i prezime, kontakt broj telefona i adresa elektroničke pošte. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o dobicima) te za statističku obradu podataka. Dobitnici Natječaja dužni su najkasnije u roku od 24 sata po pristanku preuzianja dobitka dostaviti Organizatoru broj putovnice i potvrditi da je posjeduju kako bi Organizator bio siguran da će se dobitniku moći izdati viza za ulazak u Rusiju.

Administrator se obvezuje da navedene podatke o Sudionicima Natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Natječaja ili je administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik Natječaja ima pravo tijekom Natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

ČLANAK 12: PREKID NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

U slučaju prekida Sudionici će biti obaviješteni putem web stranicci www.startnews.hr

Članak 13. NAČIN NA KOJI SUDIONICI NATJEČAJA PREUZIMAJU DOBITKE

Dobitnici će biti obavješteni o dobitku putem e-maila te telefona s pozivom da dostavi podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, broj putne isprave) u roku od 48 sati od objave dobitnika.

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 48 sati od objave dobitnika, dobitak neće moći realizirati. Jednako je i u slučaju da dobitnik ne dostavi sve potrebite, a navedene podatke. U tom slučaju dobitak će biti dodijeljen prvom sljedećem Sudioniku s najoriginalnijom fotografijom.

Članak 14. NEPODIJELJENI DOBICI

U slučaju da se u Natječaj uključi manji broj Sudionika od broja dobitaka predviđenih dobitnim fondom, dodijelit će se onoliko dobitaka koliko je u Natječaju sudjelovalo Sudionika.

Članak 15. ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

• (ne)funkcioniranje Interneta i http://startnews.hr i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

* za eventualne nezgode na putu

• ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;

• Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

 

U Zagrebu, 21. svibnja 2018.

Startnews d.o.o.

 

 

Koristimo kolačiće u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva na stranici. Ukoliko nastavite s pregledavanjem ove stranice pretpostavit ćemo da se slažete s tim.