Obilježavanje Europskoga dana muzikoterapije

Europski dan muzikoterapije utemeljen je 2014. godine i obilježava se svake godine 15. studenoga. Zahvaljujući nizu radionica i seminara svake godine se sve više ljudi osvještava o važnosti muzikoterapijskog tretmana

Obilježavanje Europskoga dana muzikoterapije HUM
15. 10. 2017

Muzikoterapeuti i stručnjaci koji primjenjuju muziku u zdravstvenim ustanovama  i ustanovama socijalne skrbi organizirat će niz predavanja i radionica. Bit će to dan  za održavanje mnogih koncerata i za stvaranje muzike s osobama iz ranjivih skupina, koje mir nalaze upravo u muzici.

Više informacija o događanjima diljem Europe, za ovaj poseban dan, možete naći na stranici www.musictherapyday.com

Tema Europskog dana muzikoterapije 2017. je Hearing your voice / Čujem tvoj glas.

"U muzikoterapijskom tretmanu slušamo glasove naših klijenata."

Klijente, dapače, ohrabrujemo da se izraze, da istraže svoja iskustva upotrebom glasa ili sviranjem instrumenta kako bi osjetili vibracije koje se upotrebom istih stvaraju te im na taj način pomažu u savladavanju teškoća.

Tijekom Europskog dana muzikoterapije pozivamo vas da nam se pridružite kako bi vam pomogli da se i vaš glas čuje. Cilj je pokazati snagu povezivanja putem muzike i načine na koje ona može pomoći svima koji su u potrebi i dovesti ih do opće dobrobiti.


Što je muzikoterapija?


Muzikoterapija je uspostavljena i znanstveno utemeljena zdravstvena profesija te u Europi postoji više od 5000 registriranih muzikoterapeuta koji rade u zdravstvenim ustanovama, školama, staračkim domovima ili u privatnoj praksi. Oni osiguravaju muzikoterapijski tretman za široki krug  korisnika kao što su djeca s teškoćama u učenju, s poremećajem iz autističnog spektra, s poremećajem u ponašanju, za odrasle osobe koje pate od depresije ili su doživjele traumu i za starije odrasle osobe s Parkinsonovom bolesti  i Alzheimerovom bolesti. 

Iskusni muzikoterapeut raznim muzičkim aktivnostima pomaže klijentu u njegovu razvoju i postizanju  promjena, a primjena muzikoterapije je  učinkovita i ekonomična, a ujedno  doprinosi u stvaranju cjelovitog, brižnog okruženja.

Europsko udruženje za muzikoterapiju - European Music Therapy Confederation - EMTC 

EMTC je udruženje profesionalnih muzikoterapijskih udruga u Europi. Sveopći cilj EMTC je  njegovanje uzajamnog poštovanja, razumijevanja

i razmjene iskustava među muzikoterapeutima u Europi.

EMTC  je osnovana 15. studenog 1991. Više od  30 zemalja iz Europe, među kojima i Hrvatska, priključilo se radu EMTC-a.

Europski dan muzikoterapije utemeljen je 2014.godine, i obilježava se svake godine 15. studenog.

EMTC web stranica: www.emtc-eu.com

Hrvatska udruga muzikoterapeuta – HUM

Hrvatska udruga muzikoterapeuta – HUM posvećena je razvoju i promociji muzikoterapije u Hrvatskoj. HUM podupire razvoj obrazovnih programa, kliničke prakse i istraživanja koji doprinose utemeljenju muzikoterapije kao znanstvene discipline u Hrvatskoj.

HUM stranica: www.muzikoterapeuti.hr

Koristimo kolačiće u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva na stranici. Ukoliko nastavite s pregledavanjem ove stranice pretpostavit ćemo da se slažete s tim.