Nakon sudara ravno u servis, a ne kao prije osiguravatelju! Potrošači i serviseri slave, osiguravateljima puno manja prava!

OGROMNE PROMJENE S AUTO OSIGURANJIMA! Ubuduće će štete moći procjenjivati i serviseri i to po svojim cjenicima. Stop nagodbama, monopolu osiguranja koji više neće moći određivati gdje će se auti popravljati...

Stižu europska, a ne više balkanska osiguranja! Novi zakon već na jesen! Vlada RH donijela odluku i potvrdila veća prava potrošača i servisera.

Osiguravajuća društva gube monopol i enormnu dobit, potrošači dobivaju pravednu i promptnu naplatu. Ubuduće će biti dovoljno da auto nakon nezgode odvezete u servis, jer tamo će se raditi i procjene štete. Smanjit će se broj nagodbi i destimulirati fušeraj.

Nakon sudara ravno u servis, a ne kao prije osiguravatelju! Potrošači i serviseri slave, osiguravateljima puno manja prava! Tumisu / Pixabay
11. 7. 2023

Foto: Andrej Plenković / FB

Nikad se više neće moći dogoditi da osiguravetelji ne priznaju legalni račun radionica, nikad više neće moći bagatelizirati rad i platiti ga samo 100 kuna, auti više neće tako lako završavati u fušerajima … Mnogi nisu vjerovali, no pravda i europski standardi napokon se implementiraju i u hrvatsko zakonodavstvo.
 

Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji će dati veća prava oštećenicima te servisima prošao je VLADU RH na 231. sjednici, 30.06.2023. godine. Sada je još samo Hrvatski sabor taj koji treba potvrditi sve prijedloge.

https://vlada.gov.hr/sjednice/231-sjednica-vlade-republike-hrvatske-38604/38604

Vlada, njen predsjednik Andrej Plenković i naravno Ministarstvo financija imali su sluha za probleme oštećenika i auto servise. Odlučili su puno toga promijeniti na bolje, što će u konačnici donijeti veća prava oštećenicima, ali i osigurati veći priljev sredstava od PDV-a, smanjiti fušeraje i sivu zonu te ponajprije osigurati sigurnost voznog parka u Republici Hrvatskoj.

Ono najvažnije u novom zakonu:
1. Obvezna isplata štete (nespornog dijela štete ili računa) u roku od 15 dana od slanja obrazložene oštećeniku. I to na račun serviserima..
2. Uvodi se pravo oštećenika na neovisnu procjenu i pravo da priloži ponudu servisne radionice. Sad je to zakonsko pravo
3. Veća prava i informiranost oštećenika 
4. HANFA kao regulator donosi još jedan propis-pravilnik za obradu i isplatu štete 

 

 

Što se tiče ovog prijedloga najvažnije je ovo:

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

....

(3) Odgovorni osiguratelj je dužan, po primitku odštetnog zahtjeva, bez odgode upoznati
oštećenu osobu s njenim pravima i obvezama, kao i s obvezama odgovornog osiguratelja te
aktivno i bez odugovlačenja poduzimati potrebne radnje radi ispunjavanja obveza iz ovoga
članka.
.....
(5) Odgovorni osiguratelj je dužan isplatiti iznos naknade štete iz obrazložene ponude
odnosno nesporni iznos naknade štete iz utemeljenog odgovora kao predujam, u roku od 15
dana od dana slanja obrazložene ponude ili utemeljenog odgovora, a najkasnije u roku od 60
od dana primitka odštetnog zahtjeva. - Zajamčena je isplata štete u roku od 15 dana odnosno maksimalno 60 dana....

(6) U slučaju neizvršenja obveze isplate naknade štete ili nespornog iznosa naknade štete, u
roku iz stavka 5. ovoga članka, oštećena osoba uz dužni iznos naknade štete, odnosno uz
dužni nesporni iznos naknade štete ima pravo i na isplatu iznosa kamate, i to od dana
podnošenja odštetnog zahtjeva.

(7) U postupku pred odgovornim osigurateljem oštećena osoba ima pravo priložiti nalaz i
mišljenje neovisnog vještaka i ponudu za popravak štete ovlaštenog pružatelja usluga, a koje
je osobno izabrala. Uvodi se pravo na neovisnu procjenu što znači da oštećenici nisu dužni ići na procjenu u osiguranje već trebaju prijaviti štetu putem e-maila ili weba te otići u servis po svom izboru....

(8) Nadzorno tijelo donosi pravilnik kojim će detaljnije propisati način rješavanja odštetnog
zahtjeva, sadržaj obrazložene ponude i utemeljenog odgovora, evidentiranja odštetnih
zahtjeva te informiranje oštećene osobe o obvezama odgovornog osiguratelja i potrebnim
podacima u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva iz ovoga članka.“ - HANFA kao regulator mora donijeti pravilnik u kojem će jasno propisati prava potrošača te jasno definirati pravila postupanja osiguratelja kod spornih situacija, npr kod totalnih šteta, punomoći serviserima, zamjenskog vozila... 

 

 

Novi Zakon o osiguranju koji dokida i mizerne satnice od 100 kuna i ruši monopol osiguravatelja. Auto servisima daje bolje uvjete kod osiguravajućih društava, osigurava poštenu i pravičnu naplatu svoga rada, implementira bolje europske modele obrade, procjene i popravka štete nakon štetnog događaja u prometu.

Na godinu se riješi oko 160.000 odštetnih zahtjeva. Domaćim prometnicama vozimo se u sve starijim automobilima. Prosječna im je starost gotovo 15 godina a to utječe na sigurnost na cesti. Šokantno je kako u Hrvatskoj čak 60 % zahtjeva za odštetu nakon karambola završi u nagodbama, osiguravatelji sami procjenjuju, sami određuju visinu štete, a u sukobu su interesa. Sve to pogoduje fušeraju, a mnogi se auti ni ne poprave. To što velik broj osiguravatelja radi u Hrvatskoj ne samo da je nepošteno, netržišno i poslovno neodrživo, već je i posve rubno. Na samoj granici posla za kojeg možemo smatrati da je uredan. Zanimljivo je kako su i osiguravateji sudjelovali u kreiranju novog zakona, no njihovi su stavovi nerijetko bilo zanemareni. Suprotno su zakonu, preuzeli su i monopolizirali ovaj posao. I to usprkos činjenici što su u klasičnom sukobu interesa. Zamislite nonsensa, oni procjenjuju štetu koju moraju platiti. Pa naravno da će učiniti sve da ta procjena bude što manja i da smanje cijenu popravka. Nerijetko svojim ponižavajućim procjenama tjeraju vlasnike oštećenih vozila na nekorektne nagodbe, a one su ništa drugo nego najčešće prevara za oštećenika. Eto, ubuduće sve po novome. Zahvaljujući i snazi HUAS-a, a dobrim dijelom i ogromnoj borbi Antonia Đurete, predsjednika Udruge koji je vjerovao da se možemo izboriti za pravednost i puno veća prava.

Koristimo kolačiće u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva na stranici. Ukoliko nastavite s pregledavanjem ove stranice pretpostavit ćemo da se slažete s tim.