Na magnetsku rezonancu čeka se u prosjeku 331 dan, u Pakracu svega 50, u KBC Zagreb 506, a u Puli rekordnih 608

Državni ured za reviziju stavio je pod lupu hrvatske bolnice i sastavio top listu najboljih i najlošijih, kad je riječ o pregledima magnetske rezonance. Lošu ocjenu dobilo je 13 bolnica te Ministarstvo zdravstva i HZZO, a sedam ih je bilo učinkovito, no ipak su dobili preporuke od Ivana Klešića, glavnog državnog revizora da trebaju napraviti "određena poboljšanja". Gotovo 50 posto tržišta drže privatne poliklinike koje su u velikoj mjeri financirane poreznim novcem. Tako najviše državnih kuna za ovu namjenu dobiva Poliklinika Medikol iz Zagreb. Država je ovoj poliklinici financirala 10.462 od 19.956, ili 52,42 posto. Druga na listi je Bolnica Sveta Katarina kojoj je država platila "samo" 3348 magnetskih pregleda, a obavila ih je 12.126, ili točno 27,61 posto. Najveći udio država drži u Poliklinici Vita iz Šibenika, gdje sudjeluje sa 78,44 posto ovog biznisa. Poreznim novcem plaćeno je u ovoj klinici 4906 pregleda, a privatnim 1348. Na posve drugoj strani su SB Akromion iz Zagreba te SB Agram koji nisu dobili od HZZO ni kune za obavljenih 3044, odnosno 5437 pregleda magnetske rezonance. Zanimljivo, iako je u obavezi Poliklinika Drinković već dvije godine ne objavljuje podatke! Objavljena revizija učinkovitosti upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance može se pogledati i na stranicama Državne revizija http://www.revizija.hr/hr/izvjesca.

Na magnetsku rezonancu čeka se u prosjeku 331 dan, u Pakracu svega 50, u KBC Zagreb 506, a u Puli rekordnih 608 Patrik Macek/PIXSEL
26. 10. 2020

Foto: Patrik Macek/Pixell

Prema podacima bolnica, na koncu rujna 2019., bilo je 47.397 upisanih pacijenata na listama čekanja za postupke magnetske rezonance s prosječno 331 danom čekanja. Najmanji broj upisanih  pacijenata  je 174 (Opća županijska bolnica Pakrac), a najveći 9.619 (Klinički bolnički centar Zagreb). Prosječan broj dana čekanja za postupke magnetske rezonance je od 50  (Opća županijska bolnica Pakrac) do 608 dana (Opća bolnica Pula).

Od ukupnog broja, za 316.041 ili 36,5 % narudžbi čekanje je od 91 do 180 dana, za 257.941 ili 29,8 % narudžbi čekanje je od 181 do 365 dana, za 208.039 ili 24,0 % narudžbi čekanje je od 31 do 90 dana, za 45 482 ili 5,2 % narudžbi čekanje je preko 366 dana, a za 37 577 ili 4,3 % narudžbi čekanje je do 30 dana. Od ukupnog broja narudžbi, njih 19 367 ili 2,2 % odnosi se na narudžbe za postupak magnetske rezonance, od čega za 11.403 ili 58,9 % čekanje je duže od 366 dana, za 4 763 ili 24,6 % postupaka čekanje je od 181 do 365 dana, za 3 142 ili 16,2 % čekanje je od 91 do 180 dana, a za ostalih 59 ili 0,3 % čekanje je do 90 dana.Državna je revizija ocijenila da je upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance u sedam bolnica učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, jer su utvrđeni određeni propusti koji ne utječu bitno na upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance, dok je u Ministarstvu zdravstva i HZZO-u te 13 bolnica djelomično učinkovito, jer su utvrđene značajnije nepravilnosti i propusti u vezi s vođenjem liste čekanja, osiguravanjem jednakog tretmana pacijentima u pristupu postupcima magnetske rezonance te funkcioniranjem sustava nadzora nad vođenjem i upravljanjem listama čekanja.

U većini bolnica značajan broj pacijenata koji je obavio postupak magnetske rezonance nije bio upisan na listu čekanja; na mjesečnoj bazi u većem broju bolnica i iznad 30 %. Sustav omogućava da se pacijenti mogu naručiti za isti pregled u više bolnica, što utječe na produživanje listi čekanja.

-       pojedine bolnice na svojim mrežnim stranicama nemaju objavljene liste čekanja ili ih nisu ažurirale ili ne sadrže podatke o slobodnim terminima za taj pregled ili nemaju objavljene sve preglede koje obavljaju

-       liste čekanja po bolnicama i centralna lista na stranicama HZZO-a nisu usklađene te pacijenti nemaju točan podatak o danima čekanja na pojedini postupak u određenoj bolnici

-       u 2019. ugovoreno je preko 9.000 pregleda magnetskom rezonancom u privatnim klinikama, a u isto vrijeme nije se analiziralo zbog čega su liste čekanja tako duge

-       nisu doneseni standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ni pravilnik o medicinski opravdanom roku u kojem se mora pružiti zdravstvena zaštita

-      HZZO obavlja kontrole lista čekanja i u većem broju bolnica utvrđeni su propusti u vođenju lista čekanja.

 Državna revizija Ministarstvu zdravstva i HZZO - Upravljanje Listom čekanja za postupke magnetske rezonance ocjenjuje se učinkovitim, pri čemu su potrebna određena poboljšanja. Upravljanje Listom čekanja za postupke magnetske rezonance ocjenjuje se djelomično učinkovitim. Upravljanje Listom čekanja za postupke magnetske rezonance ocjenjuje se neučinkovitim, ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na vođenje listi čekanja i evidentiranje podataka o čekanju na postupke magnetske rezonance, osiguravanje jednakog tretmana pacijenata u pristupu postupcima magnetske rezonance te funkcioniranje sustava nadzora nad vođenjem i upravljanjem Listom čekanja.

Državni ured za reviziju preporučuje Zavodu ažuriranje sadržaja mrežne stranice CEZIH-a u dijelu u kojem će poveznica usmjeravati na Listu čekanja pojedine zdravstvene ustanove.

Državni ured za reviziju preporučuje Zavodu provjeriti ažurnost Listi narudžbi na mrežnoj stranici Zavoda u dijelu dostavljaju li sve zdravstvene ustanove koje pružaju postupke magnetske rezonance ažurne podatke, te ako nisu ažurne, zatražiti od zdravstvenih ustanova da to žurno učine. Preporučuje se da Zavod od zdravstvene ustanove zatraži prikaz točnog datuma prvog slobodnog termina, umjesto mjeseca predbilježbe odnosno narudžbe.

Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu i Zavodu informatičkim rješenjima onemogućiti istodobno upisivanje narudžbe za isti postupak u više zdravstvenih ustanova. Potrebno je omogućiti zdravstvenim ustanovama uvid u narudžbe pacijenata za isti zdravstveni postupak u svim javnim zdravstvenim ustanovama u kojima je moguće obaviti navedeni postupak, čime bi se smanjila mogućnost naručivanja pacijenata u dvije ili više zdravstvenih ustanova odnosno povećavanje dana čekanja.

Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu i Zavodu poduzimanje aktivnosti prema kojima bi se pacijenti, radi smanjivanja listi čekanja, a uz praćenje naknade troškova prijevoza, upućivali u zdravstvene ustanove koje nisu najbliže mjestu pacijentovog prebivališta, odnosno boravišta.

Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu i Zavodu, prije ugovaranja dodatnih postupaka magnetske rezonance, izraditi analizu uzroka povećanja dana čekanja na postupke magnetske rezonance.

Državni ured za reviziju preporučuje Zavodu redovito provođenje kontrola izvršavanja ugovornih obveza zdravstvenih ustanova, posebice nadzora Listi čekanja s obzirom na to da su izvanrednim kontrolama u većem broju zdravstvenih ustanova utvrđene nepravilnosti.

Javne zdravstvene ustanove koncem 2019. raspolagale su s deset, a privatne zdravstvene ustanove s četiri uređaja magnetske rezonance više u odnosu na konac 2017. Koncem 2019. javne zdravstvene ustanove raspolagale su s 35 uređaja magnetske rezonance, od čega 32 uređaj snage 1.5 T, dva snage 3,0 T i jedan snage 0,3 T. Privatne zdravstvene ustanove raspolagale su s 25 uređaja magnetske rezonance, od čega 21 snage 1.5 T, tri snage 3.0 T i jedan 0.3 T.

Uspoređujući podatke o broju obavljenih postupaka magnetske rezonance u 2018. i 2019. u odnosu na 2017. vidljivo je da broj postupaka magnetske rezonance raste. U 2018. obavljeno je 11.663 ili 6,0 % postupaka magnetske rezonance, odnosno u 2019. obavljeno je 34.815 ili 17,9 % postupaka magnetske rezonance više u odnosu na 2017. Javne zdravstvene ustanove u 2019. obavile su 147.484 postupka magnetske rezonance, što je 5701 ili 11,9 % više postupaka magnetske rezonance u odnosu na 2018. Prema izvorima plaćanja, 143.921 ili 97,6 % postupaka magnetske rezonance platio je Zavod, a 3 563 ili 2,4 % postupaka plaćeno je iz ostalih izvora. Broj postupaka magnetske rezonance koje je platio Zavod u 2019. za 15.511 ili 12,1 % veći je u odnosu na 2018., odnosno 17.630 ili 14,0 % veći u odnosu na 2017. U privatnim zdravstvenim ustanovama u 2019. obavljeno je 81 295 postupaka magnetske rezonance, što je 7451 ili 10,1 % više u odnosu na 2018. odnosno 17.035 ili 26,5 % više u odnosu na 2017. 

Poliklinika Medikol iz Zagreb obavila je među privatnim kompanijama najviše magnetskih rezonaci za državu, njih 10.462, a sveukupno 19.956. Druga na listi je Bolnica Sveta Katarina kojoj je država platila "samo" 3348 magnetskih pregleda, a obavila ih je 12.126. Zanimljive su investicije države u privatni sektor i po gore objavljenim podacima ispada kako je Medikolu financirano i 52,42 posto svih pregleda, a Svetoj Katarini 27,61 posto. Najveći udio država drži u Poliklinici Vita iz Šibenika, gdje sudjeluje sa 78,44 posto ovog biznisa. Poreznim novcem plaćeno je u ovoj klinici 4906 pregleda, a privatnim 1348. Na posve drugoj strani su SB Akromion iz Zagreba te SB Agram koji nisu dobili od HZZO ni kune za obavljenih 3044, odnosno 5437 pregleda magnetske rezonance. Svi ovi podaci otkrivaju točno kako se što, za koga i pod kojim uvjetima financira u ovom segmentu. Zanimljivo je napomenuti kako usprkos obavezi nema podataka za Polikliniku Drinković. Oni naprosto nisu dostavili podatke, iako su u 2018. i 2019. imali zaključen ugovor o pružanju postupaka magnetne rezonance sa Zavodom.

Koristimo kolačiće u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva na stranici. Ukoliko nastavite s pregledavanjem ove stranice pretpostavit ćemo da se slažete s tim.