3. travnja kreću poticaji za elektroaute i pravne osobe, najavljeni su pravovremeno na službenim stranicama

I dok su obični građani imali na raspolaganju tek koji sat da prikupe i predaju dokumentaciju, Fond je ovom prilikom pravovremeno odlučio pripremiti i obavijestiti sve one tvrtke, obrtnike i pravne osobe koje se žele natjecati za subvencije i od 80.000 kuna

Fonda http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/u_srijedu_20_lipnja_objava_javnog_poziva_za_sufinanciranje_energetski_ucinkovitih_vozila_za_pravne_osobe/
14.06.2018

3. travnja kreću poticaji za elektroaute i pravne osobe, najavljeni su pravovremeno na službenim stranicama igor stažić
16. 6. 2018

U srijedu 20. lipnja kreće i objava Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za pravne osobe.

To tada je moguće na stanicama Fonda http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/u_srijedu_20_lipnja_objava_javnog_poziva_za_sufinanciranje_energetski_ucinkovitih_vozila_za_pravne_osobe/
14.06.2018. saznati i detalje Javnog poziva.

U srijedu 20. lipnja 2018. godine će Fond objaviti Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila trgovačkim društva, obrtnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Na raspolaganju će biti ukupno 13 milijuna kuna.

U srijedu 20. lipnja 2018. godine će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objaviti Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila trgovačkim društva, obrtnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Na raspolaganju će biti ukupno 13 milijuna kuna koji će se dodijeliti putem subvencija, odnosno financijskih pomoći.

Sredstva u slijedećim iznosima po vozilu moći će se dobiti za:

električne bicikle – do 5.000,00 kuna, za 5 do 15 komada
električna vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
vozila kategorije M1 i N1 s hibridnim „plug-in“ pogonom – do 40.000,00 kuna
vozila kategorije N1 pogonom na SPP i UPP – do 40.000,00 kuna
vozila kategorija M1 i N1 s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna
vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP ili UPP - max. 400.000,00 kuna.
Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Za sufinanciranje će biti prihvatljivo novo motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Što se tiče tehničkih uvjeta prihvatljivo je:

„plug-in” hibridno vozilo kategorije M1 koje ima dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
vozila klase M1 – isključivo osobna vozila niže i srednje kategorije (gradska i kompaktna vozila), odnosno prema europskoj kategorizaciji tzv. A (mini), B (mali) i C (srednji) segment vozila.
Za sufinanciranje od strane Fonda bit će prihvatljiva vozila sljedećih tehničkih karakteristika:

električni bicikl - vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale,
L1: motorna vozila s 2 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤4kW i brzine ≤ 45 km/h,
L2: motorna vozila s 3 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤ 4kW i brzine ≤ 45 km/h,
L3: motorna vozila s 2 kotača (motocikli) brzine > 45 km/h
L4: Motorna vozila s 2 kotača i bočnom prikolicom (motocikli s bočnom prikolicom), radnog obujma motora > 50 cm³ ili brzine > 45 km/h,
L5: Motorna vozila s 3 kotača, simetrično postavljena s obzirom na uzdužnu os vozila (motorni tricikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 45 km/h,
L6: motorna vozila s 4 kotača (laki četverocikli), čija je masa praznog vozila ≤ od 350 kg što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila čija je najveća konstrukcijska brzina ≤45 km/h,
L7:motorna vozila s 4 kotača osim lakih četverocikala, čija je masa praznog vozila  ≤ od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz tereta), što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora je ≤ 15 kW,
M1: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše 8 sjedala,
M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 t,
M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t,
N1: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x ≤ 3,5 t,
N2:motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase 3,5 t < x ≤ 12 t,
N3: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x > 12 t.
Pravo na sredstva Fonda moći će ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) ako:

podnesu zahtjev sukladno uvjetima koji će biti naznačeni u Javnom pozivu
imaju sjedište na području RH,
dostave obveznu dokumentaciju te ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu,
prihvate uvjete zajedničkog financiranja propisane Javnim pozivom i općim aktima Fonda,
ulažu vlastita sredstva za kupnju vozila,
registriraju vozila na području Republike Hrvatske (izuzev u slučaju kategorije električni bicikl),
nemaju nereguliranih dugovanja prema Fondu,
pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda,
nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (odnosi se na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),
nisu poduzetnik u teškoćama (odnosi se na trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike)),
sklope ugovor s Fondom o neposrednom sufinanciranju kupnje energetski učinkovitih vozila,
ispunjavaju i druge uvjete koji će se utvrditi javnim pozivom.
Podnositelji zahtjeva moraju biti prvi vlasnici vozila za koje podnose zahtjev za sufinanciranje.

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 20. lipnja 2018. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Vozila nabavljena putem ugovora o operativnom leasingu nisu Fondu opravdan trošak. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv odnosno ukoliko prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Koristimo kolačiće u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva na stranici. Ukoliko nastavite s pregledavanjem ove stranice pretpostavit ćemo da se slažete s tim.