Bandić za treće dijete daje 54.000 kuna u šest godina, a od ovog tjedna za svako novorođeno dijete jednostavan zahtjev e-Bebe

Ljudi su najvažnija snaga naše zemlje, bez ljudi nema budućnosti, poručio je Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba uz apel drugim gradovima u Hrvatskoj, ali i Vladi RH, da preslikaju pronatalitetne mjere koje je poduzeo Grad Zagreb. Od 2006. do 2018. odobreno je 86.000 zahtjeva i isplaćena milijarda kuna u tu svrhu. Godišnje građani podnesu 6000 zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta - za prvo dijete pomoć iznosi 1800 kuna, za drugo dijete 3600 kuna, a za treće i svako daljnje dijete 54.000 kuna. https://www.zagreb.hr/novcana-pomoc-za-opremu-novorodjenog-djeteta/5723

Bandić za treće dijete daje 54.000 kuna u šest godina, a od ovog tjedna za svako novorođeno dijete jednostavan zahtjev e-Bebe igor stažić
23. 4. 2019

Nova online usluga zagrebačke Gradske uprave pod nazivom e-Bebe, digitalna prijava za novčanu pomoć za opremanje novorođenog djeteta, predstavljena je danas na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi. Postupak prijave se pojednostavljuje, a za zahtjev više neće biti potrebni nikakvi papiri. 

Gradonačelnik Milan Bandić je istaknuo da Zagreb već drugu godinu zaredom bilježi pozitivnu stopu nataliteta. To je rezultat sustavnih mjera koje smo uveli još 2003. godine. Tada su stručnjaci predvidjeli da će se rezultat u obliku porasti nataliteta vidjeti za 10 do 12 godina i bili su u pravu. Ljudi su najvažnija snaga naše zemlje, bez ljudi nema budućnosti, poručio je gradonačelnik uz apel drugim gradovima u Hrvatskoj, ali i Vladi RH, da preslikaju pronatalitetne mjere koje je poduzeo Grad Zagreb.

Ne treba ništa izmišljati jer je Zagreb izradio model koji je dostupan svima. Već 16 godina pružamo novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, tri godine nudimo pomoć roditeljima odgajateljima, a posebnu pažnju posvećujemo i obrazovanju kroz besplatne udžbenike za naše školarce. Ne govorimo na pamet, Grad Zagreb je izradio model kojega je lako kopirati, rekao je gradonačelnik.

Najavio je također da će uskoro biti predstavljene i nove digitalne usluge uključujući e-Račun, e-Roditelji odgajatelji  i e-Dozvole, koje će dodatno pojednostaviti usluge Gradske uprave.

Pročelnica Ureda za demografiju Mila Jelavić je istaknula da je Grad Zagreb poduzeo konkretne korake za demografsku obnovu već kad su se prvi znakovi negativnog rasta primijetili na državnoj razini nakon popisa stanovništva 2001. godine. Grad Zagreb je odmah nakon toga reagirao s nizom mjera koje su spriječile negativni trend. Naglasila je da je od 2006. do 2018. odobreno preko 86.000 zahtjeva i isplaćeno skoro milijarda kuna u tu svrhu. Godišnje građani podnesu oko 6 000 zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta - za prvo dijete pomoć iznosi 1 800 kuna, za drugo dijete 3 600 kuna, a za treće i svako daljnje dijete 54 000.

Pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco predstavio je projekt e-Bebe istaknuvši da je u ovoj priči ključna odluka gradonačelnika kojom je ustrojena Služba za upravljanje poslovnim procesima, što je omogućilo puno efikasnije planiranje Gradskog proračuna te učinkovitije i brže pružanje usluga građanima. Uz e-Bebe, Grad Zagreb je do sada u potpunosti digitalizirao i Sustav za kontrolu i nadzor proračunskih procesa u realnom vremenu, postupak izdavanja Izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena te podnošenje prijava za financiranje programa i projekata udruga za prijave na javne natječaje koji se financiraju iz proračuna Grada.

Objasnio je da Projekt e-Bebe omogućava brzo i sigurno podnošenje zahtjeva u potpunosti bez papira i bez prikupljanja raznih potvrda u drugim institucijama jer je usluga automatski povezana s bazama podataka MUP-a i Ministarstva uprave. U prvoj fazi smo modelirali, dizajnirali i dokumentirali procese, zatim smo u drugoj fazi usuglasili strateške i operativne ciljeve s poslovnim procesima, a od 2017. se realizira digitalizacija i automatizacija procesa.

Zanimljivo je da će se Projektom e-Bebe, rekao je, smanjiti broj aktivnosti u postupku prijave s nekadašnjih 27 na samo 8, što predstavlja smanjenje od 70%.

Zahtjev se može ispuniti preko poveznice na web stranicama Grada Zagreba čime je osigurana 24-satna pristupačnost usluge s bilo koje lokacije.

Odlukom o novčanoj pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17) utvrđeni su uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju u okviru Programa pronatalitetne politike Grada Zagreba, osigurava Grad Zagreb. 

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć? 
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj: 
- koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti; 
- ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti. 
Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete.
Pravo na novčanu pomoć ne može se ostvariti ako bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske


Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece ili punoljetne djece kojima je utvrđeno postojanje težeg invaliditeta (III. stupanj) ili teškog invaliditeta (IV. stupanj) prema Nalazu i mišljenju o težini i vrsti invaliditeta - oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili Potvrdi iz Registra osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o postojanju težeg ili teškog invaliditeta roditelja podnositelja zahtjeva koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka odnosno odobrenog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice.

Visina novčane pomoći iznosi: 
- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 1800,00 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine; 
- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3600,00 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine; 
- za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina. 


Uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti u elektronskom obliku


- dokaz o državljanstvu
- dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Zagrebu, odnosno privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca u Gradu Zagrebu , 
- dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovom prebivalištu. 
- dokaz o postojanju težeg invaliditeta (III. stupanj) ili teškog invaliditeta (IV. stupanj) za punoljetno dijete koje s njim živi u zajedničkom kućanstvu (nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta - oštećenju funkcionalnih sposobnosti nadležnog tijela ili potvrdu iz Registra osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo);
- dokaz o razvodu braka ili prestanku izvanbračne zajednice (pravomoćna presuda o razvodu braka, odobren Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pravomoćno rješenje o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice).
Nadležno gradsko upravno tijelo, prema potrebi, može zahtijevati i druge dokaze.
Navedeni dokazi dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika.
Nadležno gradsko upravno tijelo zaključkom odlučuje o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 
Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka preko nadležnog gradskog upravnog tijela. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna. 

Pravo na novčanu pomoć prestaje: 
- za prvo dijete isplatom drugog obroka; 
- za drugo dijete isplatom četvrtog obroka; 
- za treće i svako daljnje dijete isplatom šestog obroka; 
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište ili u kojem je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske bilo kojeg roditelja ili djeteta za koje je podnesen zahtjev, odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu;
- ako korisnik prava u roku od 60 dana od dana promjene adrese stanovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, nije prijavljen na zajedničku adresu stanovanja s djecom.
O prestanku prava nadležno gradsko upravno tijelo će zaključkom odlučiti po službenoj dužnosti.
Iznimno, pravo na novčanu pomoć ne prestaje korisniku kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb u slučaju razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice.
 
Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je nadležnom gradskom upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu osobnih podataka roditelja i djece i drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu prava u roku 15 dana od dana nastanka promjene. 
Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose u roku što ga odredi Ured. U suprotnom nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom. 

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete? 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Vodnikova 14 u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
Posvojitelj malodobnog djeteta rođenog nakon 31. ožujka 2009. koji ispunjava uvjete iz ove odluke može podnijeti zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.
 
Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece i druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja prava na novčanu pomoć.
Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu obroka novčane pomoći do provjere svih činjenica.

Koristimo kolačiće u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva na stranici. Ukoliko nastavite s pregledavanjem ove stranice pretpostavit ćemo da se slažete s tim.